Християнски пожелания за рожден ден

Честит Рожден Ден!
Исках да ти напомня колко си важен и скъпоценен за Бог. Той те познава, знае мислите ти и още преди да му поискаш – Той знае. Благославям те с непоколебима вяра, благодарно сърце и радостна душа!

Smiley face

Приятелю, Честит Рожден Ден!
Надявам се вече да имаш най-голямото богатство, а именно да си приел Исус Христос за свои Спасител и Господ. След като имаш това, то аз те благославям и с това: „Господ да те благослови и да те пази! Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост! Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир!” (Числа 6:24-26)

Smiley face

В този празничен ден, желая ти бъди благословен!
Честит Рожден Ден! Моето желание към теб е да бъде Божията воля в твоя живот
Поздравявам те с Псалм 1:
„1Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи; 2 Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ. 3 Ще бъде като дърво посадено при потоци води, Което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява.4 Не е така с нечестивите; Но те са като плявата, която вятърът отвява. 5 Затова, нечестивите няма да устоят в съда, Нито грешните в събора на праведните; 6 Защото Господ наблюдава пътя на праведните; А пътят на нечестивите ще бъде погибел.”